Cumpărăturile mele

Coșul este gol

Continuă cumpărăturile

Termeni și condiții

  1. Definiții

   Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către Gerali și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual www.gerali.ro către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către Gerali fără notificare prealabilă.

    

   Astfel, următorii termeni vor însemna:

   Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

   Vânzător – Gerali, cu denumirea comercială Gerali Pielconf SRL, având sediul social în Str. Teilor, Nr 11, Jud. Arad, Oras Sebiș, CUI 31211431, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J2/146/2013

   Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

   Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.

   Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

   Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

   Site – domeniul www.gerali.ro și subdomeniile acestuia.

    

    2. Documente Contractuale

     Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.gerali.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzatorul își derulează operațiunile.

     Comanda va fi compusă din următoarele documente: Factura (format electronic sau fizic)

     Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

      

     Termeni și condiții

     Dacă Vânzătorul confirmă Comandă, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

     Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

      

      3. Obligațiile Vânzătorului

       • Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă;
       • Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

        

        4. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

         Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.

         Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea Gerali și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

         Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Gerali, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

         Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de Gerali, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Gerali asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al Gerali.

          

          5. Drepturile asupra conținutului site-ului

           Întreg conținutul site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilitatilor prezente și viitoare – cu exceptia cazului cand este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin rețele sociale, prin newslettere etc.) aparțin Gerali.

           Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de continut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Gerali. Prin urmare, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a conținutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu urmatoarele exceptii:

           (i) este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub urmatoarea formă: (Sursa: nume site – link către conținutul site-ului).

           (ii) sunt permise link-urile către site-ul www.gerali.ro, iar specificarea sursei informațiilor se va face dupa fiecare link sau în finalul articolului, dupa cum urmeaza: „Informații furnizate de Gerali – link către conținutul site-ului)

           Utilizatorii se obligă sa respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului și partenerii sai le dețin asupra/în legatura cu site-ul www.gerali.ro.

           Gerali își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană si/sau entitate care încalca în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa contact@gerali.ro, cu specificația „În atenția agenției”.

           Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legatură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încalcarea în orice mod a acestei obligatii nu poate angaja în niciun mod raspunderea Gerali, ci numai răspunderea persoanelor respective.

           Gerali poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fără ca aceasta operațiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea câmpaniilor publicitare și promotiilor nu necesita acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.

           Gerali nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.

            

            6. Limitarea răspunderii administratorului site-ului

             Gerali nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, Gerali va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site. în acest sens, Gerali va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

             Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei părti/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizarii acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

             Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu bună-credintă, din surse apreciate ca fiind de încredere. în cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informație intra sub incidența legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail contact@gerali.ro, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie sa aibă în vedere faptul că informația prezentata poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligentele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

             Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că Gerali nu garantează:

             • că informațiile continute pe site sunt pe deplin complete;
             • că informațiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă raspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;
             • că informațiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerintele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora Utilizatorii își asumă intreaga responsabilitate;
             • pentru rezultatele obtinute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informațiilor și a serviciilor facandu-se de către Utilizatori pe propria raspundere;
             • că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor functiona constant, neintrerupt, fara erori – fata de acest aspect, Geralinu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefunctionarii temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obtinute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

             De asemenea, Utilizatorii înteleg și acceptă faptul că Gerali nu este responsabilă pentru eventuale inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înteleg și acceptă că Gerali este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. în mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de răspundere Gerali pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

             Pentru cazuri de forță majoră, Gerali și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de orice răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Gerali, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

             Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure Gerali și/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricaror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fară nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligații rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorilor în legatura cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

             Gerali nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce priveste inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului www.gerali.ro, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.

              

              7. Abonarea Utilizatorilor la newslwettere și alerte

               Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin posta electronică, existând posibilitatea ca Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta primită pe mailul introdus explicit la abonare.

               Față de faptul că accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se poate realizeaza prin intermediul unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandam Utilizatorilor ca aceste elemente sa nu fie dezvaluite unor terțe persoane, chiar daca acestea afirmă că vă contacteaza din partea site-ului.

               De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site recomandăm închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” (sau omologul acestuia în limba română) în pagina vizitata.

                

                8. Politica de cookie-uri

                 Un cookie este un fişier text care conţine mici fragmente de informații trimise navigatorului tău şi memorate în computerul, telefonul tău mobil sau alt dispozitiv, atunci când vizitezi un site. Acest fişier cookie trimite informații înapoi către site ori de câte ori îl revizitezi.

                 Cookie-urile pot fi permanente (cunoscute drept cookie-uri persistente), care rămân în computerul tău până când le ştergi, sau temporare (cunoscute drept cookie-uri pentru sesiune) care sunt valabile doar până când închizi fereastra navigatorului tău. Cookie-urile pot fi ale părţii-gazdă (first-party), care sunt configurate de site-ul pe care îl vizitezi, sau ale unor părţi terţe, care sunt configurate de un site diferit de cel pe care îl vizitezi.

                 Cum utilizeaza Gerali cookie-urile?

                 Utilizăm cookie-urile pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea site-urilor noastre, pentru a te ajuta să navighezi mai eficient de la o pagină la alta, pentru a memora preferinţele tale şi, în general, pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor. Cookie-urile pe care le folosim pe site-urile noastre pot fi din următoarele categorii:

                 • Cookie-uri strict necesare:

                 Aceste cookie-uri sunt esenţiale pentru ca tu să poţi naviga pe site și să foloseşti serviciile pe care le-ai solicitat, cum ar fi accesarea zonelor sigure ale site-ului.

                 Folosim acest tip de cookie-uri pentru a administra înregistrarea și autentificarea utilizatorului. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ai solicitat nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri sunt ale părţii-gazdă (first-party) şi pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, site-urile noastre nu vor funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

                 • Cookie-uri pentru performanţă:

                 Aceste cookie-uri colectează informații despre cum utilizează vizitatorii un site, de exemplu care sunt paginile cele mai vizitate. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică vizitatori individuali. Toate informațiile colectate de aceste cookie-uri sunt cumulate şi anonime.

                 Folosim aceste cookie-uri pentru a:

                 • realiza statistici despre cum sunt utilizate site-urile noastre
                 • măsura impactul campaniilor noastre publicitare.

                 Aceste cookie-uri pot fi permanente sau temporare, ale părţii-gazdă sau ale unor părţi terţe. Pe scurt, aceste cookie-uri colectează informații anonime despre paginile vizitate și reclamele vizualizate.

                 • Cookie-uri pentru funcţionalitate:

                 Aceste cookie-uri permit unui site să memoreze lucrurile alese de tine (cum ar fi numele de utilizator, limba sau ţara în care te afli) şi oferă opţiuni îmbunătăţite, mai personale. Aceste cookie-uri pot fi de asemenea utilizate pentru a furniza servicii pe care le-ai solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentariul pe un blog. Informațiile utilizate de aceste cookie-uri sunt anonimizate și ele nu pot înregistra activităţile tale de navigare pe alte site-uri.

                 Folosim aceste cookie-uri pentru a:

                 • memora dacă ai beneficiat deja de un anumit serviciu
                 • îmbunătăţi experienţa în general pe tot site-ul, memorând preferinţele tale.
                 • Cookie-uri pentru publicitate:

                 Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a limita de câte ori vezi o reclamă, precum și pentru a măsura impactul campaniilor publicitare.

                 Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite pentru a gestiona publicitatea pe tot site-ul.

                 Cookie-urile pentru publicitate sunt plasate de terțe părţi, cum ar fi companiile de publicitate și agenţii lor, şi pot fi cookie-uri permanente sau temporare. Pe scurt, ele sunt legate de serviciile de publicitate furnizate pe site-ul nostru de terțe părţi.

                 • Cookie-uri pentru sociale:

                 – aceste cookies sunt folosite de rețelele de socializare (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, etc) și permit distribuirea conținutului de pe www.gerali.ro pe respectivele rețele. Gerali.ro nu controleaza aceste cookies, deci, pentru mai multe informații despre cum funcționeaza, te rugăm să verifici paginile rețelelor de socializare.

                 Cum să administrezi & ştergi cookie-uri

                 Dacă vrei să impui restricţii, să blochezi sau să ştergi fişiere cookie, poţi s-o faci modificând setările navigatorului tău de web. Utilizarea www.gerali.ro fără respingerea cookie-urilor sau a tehnologiilor similare denotă consimţământul vizitatorilor pentru utilizarea de către noi a unor astfel de tehnologii şi pentru prelucrarea informaţiilor.

                  

                  9. Facturare și plăți

                   Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

                   Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.

                   Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile și în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

                    

                    10. Responsabilități

                     • Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
                     • Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
                     • Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
                     • Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. 
                     • Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile și descrierile expuse pe site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabilă. Vânzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără notificare prealabilă.
                     • Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.
                     • În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.
                     • Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.
                     • Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la clientul respectiv.
                     • Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.

                      

                      11. Livrarea produselor

                       Livrarea nu este gratuită și se face prin curier rapid așa cum este descrisă în secțiunea "Livrări". Gerali își rezervă dreptul de a oferi livrarea gratuită în funcție de ofertele prezentate pe site.

                       Produsele noastre sunt realizate câteodată pe bază de comandă, ceea ce face ca durata de producție și livrare să fie de până la 14 zile lucrătoare începând cu ziua procesării comenzii.

                       Comenzile sunt procesate cât mai curând după plasarea comenzii, în intervalul Luni – Vineri 11:00-16:00. În cazul comenzilor plasate în afara orelor de program (Luni – Vineri 11:00-16:00) sau în weekend, acestea vor fi procesate în prima zi lucrătoare. De sărbători și în perioadele de reduceri, termenul de livrare se poate prelungi.

                       Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dumneavoastră este greșită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua contact cu destinatarul, coletele rămân la curierul zonal 7 zile, după care revin la Expeditor.

                       Nu suntem răspunzători pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, ne livrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații/circumstanțe independente de voința noastră, dar nelimitându-se la acestea:

                       – blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei;

                       – căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfășurări a itinerariului propus;

                       – cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc;

                       – cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare etc;

                       – nerespectarea comenzilor de către furnizori și terți.

                        12. Acceptarea

                         Acceptarea va fi facută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de Gerali, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 14 zile.

                          

                          13. Transferul proprietății

                           Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

                            

                            14. Returnarea produselor

                             Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor în următoarele situații:

                             • Coletele prezintă deteriorări severe;
                             • Produsele au fost livrate / facturate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat. Cumpărătorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Daca se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de client.
                             • Produsele prezintă defecte de fabricație;

                             Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorului că renunța la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din O.G. 130/2000, Cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în scris, în termen de 14 zile de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Cumpărătorului.

                             Produsele trebuie să fie returnate în ambalajul original, cu factura atașată, să nu prezinte urme de uzură fizică sau deteriorare.

                             Produsele personalizate nu pot fi returnate. Vă rugăm să aveți în vedere că aceste produse sunt create după configurațiile specificate de dumneavoastră, deci nu pot fi schimbate sau returnate.

                             Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, Cumpărătorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de Cumpărător. În cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă, suma ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

                             În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face prin virament bancar în contul indicat de Cumpărător în cel mult 14 de zile de la primirea produsului returnat.

                              

                              15. Prelucrarea datelor cu caracter personal

                               Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 –  aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).

                               Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.

                               Societatea noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificarea stabilită de art. 13 sau 14 din Regulament prin care  explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date.

                               Vă încurajăm să citiți cu atenție documentul și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.

                                

                               1) Considerații generale privind datele dumneavoastră personale

                               In conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, Gerali va administra în conditii de siguranta și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni și Conditii Utilizatorii sunt informați că datele personale pe care le furnizează urmează a fi prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Gerali a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri și servicii, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate și a serviciilor de statistică.

                               Gerali realizează următoarele operaţiuni de prelucrare: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea si, în unele cazuri, transmiterea către terți, în baza exclusivă și reglementată a unui contract comercial care asigura securitatea și confidentialitatea datelor, precum și respectarea drepturilor utilizatorului, a datelor personale ale Utilizatorilor site-ului pentru a administra, menține, îmbunătăți și obține informații cu privire la serviciile pe care le oferă, precum și pentru a preveni erori și scurgeri de informații prin rețeaua IT proprie, încălcări ale legii sau termenilor contractuali.

                               Datele personale ce urmează a fi colectate vor putea fi folosite, inclusiv prin crearea automată de profiluri (pentru acei Utilizatori care şi-au exprimat consimţământul explicit) și pentru a personaliza într-un grad cat mai mare serviciile oferite Utilizatorilor prin intermediul site-ului precum și în scopuri de marketing. Crearea automată de profiluri nu va viza datele copiilor sub 16 anidatele personale ale acestora nefiind prelucrate în acest scop.

                               Datele personale vor fi furnizate de către Utilizatori, la optiunea lor proprie, în momentul crearii unui cont valabil pe site sau abonarii la un serviciu disponibil pe site, pentru a beneficia de serviciile și produsele oferite prin intermediul acestuia. La înregistrarea în site sunt solicitate Utilizatorului anumite date personale, precum numele și prenumele, sexul, data nasterii, adresa de e-mail, telefon, profesie, obisnuinte/preferinte/comportament, dar și alte informații cu caracter personal.

                               Utilizatorul este singurul raspunzator de toate datele furnizate la momentul crearii contului de utilizator pe site. Pentru confirmarea datelor și contului, Utilizatorul va fi anuntat la adresa de e-mail declarata la crearea contului. Acest e-mail de confirmare are rolul stopării acțiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de e-mail ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Daca primiți un asemenea mesaj, în conditiile în care nu v-ați înregistrat personal pe site vă rugam sa ne trimiteți un e-mail la adresa contact@gerali.ro pentru a șterge contul respectiv în maximum 3 zile lucratoare. E-mailul va conţine, în format pdf și versiunea în vigoare a prezentului Contract.

                               Formularul de profil al Utilizatorului contine campuri care pot fi editate în cazul în care se doreste modificarea sau completarea datelor furnizate la crearea contului.

                               Utilizatorul nu este obligat sa furnizeze aceste date, ele fiind necesare i) evidentei despre folosirea site-ului și ii) al oferirii în conditii optime a serviciilor prin intermediul acestuia, pentru aducerea la cunostinta a campaniilor promotionale, în scop de reclama, pentru actiuni de marketing și publicitate personalizate și pentru accesul Utilizatorului la facilitati suplimentare. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele solicitate determina neparticiparea la actiunile promotionale organizate prin intermediul site-ului și nefolosirea facilitatilor, serviciilor suplimentare oferite exclusiv Utilizatorilor cu un cont în acest website.

                               Website-ul va putea fi utilizat şi dacă Utilizatorul decide să nu creeze un profil prin furnizarea datelor personale, cu excepţiile stabilite în cadrul Politicii de Cookies (parte integrantă a prezentului Contract)

                               Conform Regulamentul (UE) 2017/679 și Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justitiei. Totodată, Utilizatorii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc și să solicite stergerea datelor.

                               Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii pot face o cerere în scris în acest sens, pe care o vor trimite prin e-mail la adresa contact@gerali.ro cu specificația „Solicitare date cu caracter personal”.

                               Site-ul se angajează sa nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al Utilizatorului) și sa întreprindă toate mijloacele tehnice accesibile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor utilizatorului.

                               Site-ul își rezerva dreptul de a desființa, fără aviz prealabil, conturile și accesul membrilor care încalcă Termenii și condițiile, care întreprind activități dovedite de frauda, calomnie sau atac la securitatea și confidențialitatea informațiilor din cadrul site-ului sau a companiei operatoare a site-ului.

                                

                               2) Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile colectării și scopurile colectării

                               În cadrul raportului de comunicare online stabilit intre site și utilizator, colectăm și prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară furnizării de conținut informativ și promoțional către utilizator, în urma completării, de către acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea uneia sau mai multora dintre secțiunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, completare chestionar online, completare formular online, pentru obținerea de informații personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site.

                               Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele:

                               1. persoana vizata și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
                               2. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
                               3. prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ii revine operatorului.
                               4. prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
                               5. prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezulta în exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.
                               6. prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terța, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizata este un copil.

                                

                               În enumerările de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal colectate precum și temeiul, scopul și durata colectării acestora. Furnizarea datelor indicate mai jos nu este obligatorie pentru a vizualiza Website-ul, cu excepția celor care vizează Cookies.

                               Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le transmit.

                               Date având caracter personal pe care le colectăm: 

                               Nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografica, adresa de corespondenta, link profiluri social media

                               Temeiurile colectării acestor date: 1), 6)

                                

                               Scopurile colectării datelor având caracter personal: 

                               Pentru furnizarea accesului la conținut și răspunsuri la întrebări și solicitări transmise de către utilizator online, pentru transmiterea de comunicări, oferte și beneficii constând în acces la servicii și produse

                               Modalitatea și perioada de colectare a datelor: 

                               In cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau pana la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimitate electronic.

                               Date având caracter personal pe care le colectăm: 

                               Cookies, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării pe site

                               Temeiurile colectării acestor date:  1),  6)

                                

                               Scopurile colectării datelor având caracter personal: 

                               Pentru monitorizarea traficului site-ului și a istoricului accesărilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de conținut și identificarea conținutului cel mai relevant pentru utilizator.

                               Modalitatea și perioada de colectare a datelor:

                               În cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau pana la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimitate electronic.

                                

                               3) Modul de păstrare a datelor dvs. având caracter personal, locație, perioadă de păstrare

                               Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar, în cazurile în care avem o obligația legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani.

                               Pentru o bună înțelegere a modului de păstrare, a locației în care datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate și a perioadei exacte pentru care aceste date vor fi păstrate în evidențele sau în sistemele noastre, vă rugăm să consultați tabelul de mai sus.

                               În scopul garantării dreptului utilizatorului de a fi protejat în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, implementam, pentru anumite categorii de date având un caracter sensibil sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri speciale de natură tehnică și organizatorică, care să protejeze aceste categorii de date cu caracter personal.

                                

                               4) Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea acestora

                               În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor utilizatorul are serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Societății noastre, utilizând detaliile de contact următoare: contact@gerali.ro, Str. Teilor, Nr 11, Jud. Arad, Oras Sebis.

                                • Dreptul de acces

                               Utilizatorul are dreptul de a obține accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și dreptul de a obține copii ale acestora. La solicitarea utilizatorului, prima astfel de copie vă va fi oferită de către noi în mod gratuit, urmând ca eventualele copii suplimentare pe care le veți solicita să poată fi supuse unei taxe corespunzătoare efortului necesar de extragere și formatare pentru transmitere. Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea dvs. şi de natura datei solicitate. Pentru solicitarea informațiilor despre datele cu caracter personal existente în site, precum și pentru a solicita ștergerea parțiala sau totala a acestor date, este nevoie sa fie adresata cererea folosind adresa de e-mail contact@gerali.ro sau sa fie expediata o scrisoare prin posta sau curierat la sediul social al Gerali.

                               De asemenea, utilizatorul are dreptul să obțina orice informații suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informații privind prelucrarea și divulgarea acestor date și orice alte asemenea informații).

                                • Dreptul la rectificarea datelor

                               Utilizatorul are dreptul de a obține rectificarea oricăror inexactități ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obține completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete. Orice utilizator este încurajat să contacteze site-ul la adresa contact@gerali.ro ori de câte ori observă că există o inexactitate în privința datelor sale cu caracter personal sau că datele sale cu caracter personal prelucrate de către Gerali sunt incomplete.

                                • Dreptul la ștergerea datelor

                               Utilizatorul are dreptul la ștergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privința exercitării acestui drept („dreptul de a fi uitat„).

                                • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

                               Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, în special în cazul în care contesta exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii.

                                • Dreptul de a obiecta

                               Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor având caracter personal de către noi, în special în cazul în care prelucrarea se realizează în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care se află acesta, caz în care datele acestuia trebuie anonimitate în cel mai scurt timp de la sesizarea obiectării din baza de date a site-ului și anonimizarea acestora trebuie confirmata utilizatorului.

                                • Dreptul la retragerea consimțământului

                               Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, utilizatorul are dreptul de a își retrage consimțământul în orice moment, la fel de ușor cum l-a și acordat inițial. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului. Dreptul la retragerea consimțământului nu este unul absolut, ceea ce înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi șterse ca urmare a retragerii consimțământului (de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru ca site-ul să se conformeze unei obligații legale). Aplicarea retragerii consimțământului se aplica din momentul înregistrării acesteia și operarea retragerii consimțământului se va realiza în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare.

                                • Dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente

                               Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societatea noastră.

                                • Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și dreptul de a solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor  sau care  afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de persoane fizice, nu exclusiv de computere

                               Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate printr-un proces decizional automatizat în vederea personalizării informațiilor şi comunicărilor comerciale adresare dumneavoastră. Procesul decizional automatizat ce implică datele de sănătate are la bază consimțământul dumneavoastră expres.

                               În cadrul acestor procese datele dumneavoastră sunt protejate prin măsuri de securizare specială de tipul criptării datelor și securității avansate la nivel de server al bazei de date.

                               Aveți dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenție umană. În acest scop vă rugăm să ne contactați la adresa de email contact@gerali.ro.

                                

                               5) Exercitarea drepturilor

                               Pentru ca utilizatorul să își poată exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei informări, vă rugăm să ne contactați oricând, utilizând informațiile de contact.

                               Cum se pot transmite cererile sau plângerile – contact@gerali.ro

                               Pentru a află mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal, cu privire la modul în care datele sunt colectate, prelucrate și protejate sau pentru a cere orice lămuriri referitoare la cele menționate în acești Temeri și Condiții orice utilizator poate contacta la orice moment responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul companiei, adresându-se prin mail la contact@gerali.ro sau prin corespondenta postala la Str. Teilor, Nr 11, Jud. Arad, Oras Sebis.

                                

                                16. Forță majoră

                                 Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

                                  

                                  17. Legea aplicabilă

                                   Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între Gerali și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente.

                                     

                                    18. Oferte speciale

                                     Gerali nu are în desfășurare campanii cu oferte speciale.

                                      

                                      19. Modificarea termenilor și condițiilor

                                       Gerali are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.